Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.naklejkisalamandra.pl

  

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Salamandra Tomasz Makuś jest stroną umowną sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na rachunku jako sprzedawca zamówionych przez klienta produktów.

Klientem nazywamy firmę, osobę, bądź instytucję która wypełniła formularz rejestracyjny. Zamówienia mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

Prowadzimy sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem internetu, oraz zamówień bezpośrednio w siedzibie firmy. Warunkiem dokonania zamówienia jest wypełnienie formularza oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży pomiędzy kupującym, a firmą Salamandra.

Poprzez złożenie zamówienia, klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę Salamandra danych osobowych podanych w formularzu w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Firma Salamandra zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów w celach niezwiązanych z realizacją zamówień. Salamandra nie odpowiada za niewłaściwe podanie danych osobowych.

Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Zamówienia realizowane będą w możliwie najkrótszym czasie. aksymalny czas realizacja zamówienia (przekazania towaru do wysyłki) wynosi  do 10 dni roboczych. Salamandra może przedłużyć ten okres z niezawinionych przez nią okoliczności. Awarii maszyn, lub urządzeń związanych z produkcją, wydłużonego terminu dostawy półproduktów, lub innych sytuacji na które Salamandra nie ma wpływu. W przypadku w/w sytuacjach nasza firma w miarę możliwości poinformuje klienta o zmianach w terminie zamówienia. W przypadku większych zamówień firma Salamandra zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym czasie. W takim przypadku klient (zleceniodawca) zostanie poinformowany telefonicznie, lub drogą elektroniczną (e-mail).

Zapłata za zamówienie produktu przez klienta odbywa się przelewem na konto bankowe Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Salamandra Tomasz Makuś, lub jako pobranie przy odbiorze przesyłki. Kwota zapłaty to suma cen towarów plus cena przesyłki. Zamówienia realizowane są w momencie zaksięgowania wpłaty na konto. Na wpłatę oczekujemy do 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. W momencie złożenia zamówienia z opcją płatności za pobraniem, klient jest zobowiązany do zapłaty i odbioru przesyłki. W przypadku anulowania zamówienia zamawiający może wycofać zamówienie w przeciągu 24 godzin. Wtedy należy niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą telefonicznie, lub drogą elektroniczną (e-mail).

Zamówienia w sklepie internetowym www.naklejkisalamandra.pl, można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w weekendy i święta, będą realizowane (po zatwierdzeniu wpłaty) w dniach powszednich.

Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy możliwy jest po ustaleniu terminu odbioru. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, lub otwierania jej nie należy jej przyjmować. Nie dostosowanie się do tych zasad, będzie miało wpływ na nie przyjmowanie reklamacji .

Naklejki o wymiarach przekraczających 1 mkw mogą być połączone dwoma foliami transportowymi. Kolor naklejek w rzeczywistości może różnić się od kolorów widocznych na ekranie komputera.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań związanych z montażem produktu, należy przeczytać uważnie warunki reklamacji oraz instrukcję montażu dołączoną do przesyłki. W przypadku stwierdzenia braku instrukcji montażu,mogą Państwo znaleźć ją na naszej stronie internetowej www.naklejkisalamandra.pl

Należy bardzo ostrożnie odpakować i wyjąć naklejkę z opakowania. Zabronione jest używanie jakichkolwiek ostrych narzędzi lub innych środków mogących uszkodzić produkt.

Naklejka nie może mieć żadnej styczności z substancjami żrącymi, tłustymi, zakurzonymi lub brudnymi.

Produkt winien być sprawdzony przed montażem, czy jest:

 • prawidłowy ze wzorem, który zamówili Państwo,

 • zgodny z kolorem (KOLORY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH ZE WZGLĘDU NA RÓŻNORODNOŚĆ MONITORÓW) . Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wysłać darmowe próbki folii.

 • zgodny z rozmiarem (dopuszczalna tolerancja wzoru to + - 3 cm)

 • nie uszkodzony i nie posiada żadnych innych wad.

  Montaż produktu całkowicie wyklucza uznanie reklamacji w zakresie ewentualnych jego wad, które zostały wymienione wyżej.

  Nie należy wykonywać dekoracji ściennej jeżeli:

 • na powierzchni ściany pojawia się widoczna faktura,

 • farba słabo przylega do podłoża lub jest położona nierównomiernie,

 • ściana jest oklejona tapetą,

 • na ścianach występuje wilgoć, kurz, brud lub inne zanieczyszczenia

   

  Zwroty :1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt III.2. oraz pkt III.3. poniżej, Klient który zakupił towar w naszym sklepie internetowym może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od jego otrzymania (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami). W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w pkt I.3. niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu 10-dniowego wystarczające jest nadanie przesyłki pocztowej zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej przed upływem terminu.

  2. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt III.1. powyżej możliwe jest wyłącznie przy spełnieniu poniższych warunków:
  a) Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami, z jakimi był dostarczony w tym oryginalny dowód zakupu - rachunek uproszczony lub paragon.
  b) Produkt nie był używany, rozmontowywany lub modyfikowany (w szczególności chodzi o modyfikacje przez Klienta lub przez pracowników sklepu internetowego bobom.pl na żądanie Klienta).
  c) Produkt jest w stanie idealnym i jest całkowicie kompletny (nie rozcięty, bez prób odklejania naklejek).

  3. Zwracany w wyniku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny towar należy przesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na adres PHU Salamandra, ul. Fabryczna 1A/1, 20-301 Lublin. Sklep internetowy naklejkisalamandra.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  4. Zwrot ceny zakupu towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta odstępującego od umowy bez podania przyczyny. Zwrotowi podlega jedynie cena towaru, nie podlega natomiast koszt dostarczenia i zwrócenia towaru.

   

  Produkt w stanie oryginalnym (nie dotyczy opakowania) należy odesłać na adres siedziby PHU Salamandra Tomasz Makuś, ul. Fabryczna 1A/1, 20-301 Lublin, na koszt własny chyba, że wcześniejsze ustalenia pisemne, przy zgłoszeniu reklamacji, wskazują inaczej.
  Produkt nie podlega reklamacji, jeśli nosi ślady użytkowania lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony.
  Paragon lub rachunek, dołączone do produktu jest podstawą wniesienia reklamacji.